Elektroinštalácie - kompletne všetky elektrické rozvody objektu až po finálne oživenie zásuviek, vypínačov, svietidiel a spotrebičov podľa dizajnového výberu zákazníka.

Vodoinštalácie - kompletne všetky vodovodné rozvody a odpadové odtoky objektu, vrátane studne až po finálne osadenie vodovodných batérií + pripojenia spotrebičov a spustenie celého systému.

Kúrenie podlahové i radiatorové - kompletne vrátane finálneho spustenia celého systému až po zaučenie zákazníka.

Solárne panely pre ohrev TUV - kompletne vrátane finálneho spustenia celého systému až po zaučenie zákazníka.

Rekuperácie - kompletne vrátane finálneho spustenia celého systému až po zaučenie zákazníka.

Klimatizácie - kompletne vrátane finálneho spustenia celého systému až po zaučenie zákazníka.