Elektroinštalácie - kompletne všetky elektrické rozvody objektu od prípojky až po finálne oživenie zásuviek, vypínačov, svietidiel a spotrebičov podľa dizajnového výberu zákazníka.

Rekuperácie - kompletne vrátane finálneho spustenia celého systému až po zaučenie zákazníka.

Klimatizácie - kompletne vrátane finálneho spustenia celého systému až po zaučenie zákazníka.

Domáce vodárne a studničné systémy- kompletne vrátane finálneho spustenia celého systému až po zaučenie zákazníka.