Zavádzate, alebo plánujete nad rámec BOZP zaviesť bezpečnostný systém LOTO - Lockout/Tagout ?

LockoutUzamknúť vypnutý zdroj energie        TagoutOznačiť na štítok dôvod vypnutia z menom osoby

        

- Vypracujeme požiadavky na zaisťovanie energií / LOTO na vašej konkrétnej prevádzke

- Vypracujeme vám organizačné smernice postupov odpájania energií v rámci politiky LOTO

- Vyškolíme vašich zamestnancov ako používať systém loto v praxi

- Zavedieme používanie politiky LOTO do praxe vo vašej firme

        

Zámky LOTO sú zámerne svojim vyhotovením jednoznačne odlíšiteľné od zámkov používaných na bežné použitie !