Montáž a inštalácia rekuperačných systémov vzduchu až po uvedenie do prevádzky

  • odborná preprava a príprava
  • montáž technológie na miesto určenia
  • zaškolenie obsluhy
  • pravidelný servis
  • opravy starších systémov