Studničná elektroautomatizácia

  • montáž studničných energetických rozvodov
  • odborné posúdenie najvhodnejšieho umiestnenia elektročastí
  • odborná montáž vnútorných a vonkajších jednotiek
  • inštalácia čerpadla do studne
  • oživenie a nadstavenie studničného systému
  • zaučenie zákazníka do užívania zariadenia

Servis

  • opravy a servis systému
  • kontrola v prípade potreby
  • odborné revízie

Frekvenčný menič čerpadla